Pilihan Bahasa

Nama Jawatan Bahagian No. Telefon/samb.
Muhammad Fikri b Hashim
Penolong Pegawai Perubatan Jabatan Pembedahan Tangan Mikrosurgeri & Plastik +60361263333/4235
Anwar b Abd Razak
Penolong Pegawai Perubatan Jabatan Pembedahan Tangan Mikrosurgeri & Plastik +60361263333/4035
Wahab b Pei
Penolong Pegawai Perubatan Jabatan Pembedahan Tangan Mikrosurgeri & Plastik +60361263333/4235
Dr. Nik Nasyrah Bt Nek Mohamed
Ketua Jabatan Psikiatri Jabatan Psikiatri +60361263333/4064
Dr. Nor Hayati bt Ali
Pakar Perunding Jabatan Psikiatri +60361263333/4064
Dr. Mohd Rizal Roslan
Ketua Jabatan Radiologi Jabatan Radiologi +60361263333/2163
Dr. Yap Sheu Huey
Pakar Radiologi Jabatan Radiologi +60361263333/2138
Dr. Lee Mei Chih
Pakar Radiologi Jabatan Radiologi +60361263333/2139
Dr. Farah Naz Saleem
Pakar Radiologi Jabatan Radiologi +60361263333/2143
Seri Rohani bt Ismail
Juru X-ray Jabatan Radiologi +60361263333/2154
Syamsinar bt Mohd Tarikh
Juru X-Ray Jabatan Radiologi +60361263333/2109
Noriza bt Shafie
Juru X-Ray Jabatan Radiologi +60361263333/2170
Mahadi b. Abdul Manaf
Pegawai Sains Fizik Jabatan Radiologi +60361263333/2169
Mazlini bt Mohamad
Juru X-Ray Jabatan Radiologi +60361263333/2147
Yuniza bt Abdul Hamid
Juru X-Ray Jabatan Radiologi +60361263333/2155
Noor Azlin bt Mohd Sharif
Ketua Jabatan Jabatan Rekod Perubatan +60361263333/3050
Zaihasrawati Binti Mohamad Ragang
Ketua Unit Pengurusan Rekod Jabatan Rekod Perubatan +60361263333/3051
Rabi’atul Adawiyah Binti Muslim
Ketua Unit Perangkaan dan Koding Jabatan Rekod Perubatan +60361263333/3072
Khairulshahril b Ahmad Fathi
Ketua Unit Laporan Perubatan Jabatan Rekod Perubatan +60361263333/3061
Sabrina bt Selamat
Penolong Pegawai Tadbir Rekod Perubatan - Unit Perangkaan dan Koding Jabatan Rekod Perubatan +60361263333/3071