Pilihan Bahasa

Pengenalan

Bahagian Kewangan, Hospital Selayang diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah (Kewangan) Gred M48 dan dibantu oleh seorang Akauntan Kanan Gred W44 dan seorang Penolong Akauntan Gred W32 .

Bahagian ini terbahagi kepada 4 Unit iaitu Unit Gaji, Unit Kewangan, Unit Perolehan dan Unit Hasil. Unit Hasil seramai 32 orang Pembantu Tadbir Operasi dan Kewangan. Unit Gaji seramai 6 orang Pembantu Tadbir Operasi dan Kewangan , Unit Kewangan seramai 6 orang Pembantu Tadbir Operasi dan Kewangan dan seorang Pembantu Akauntan Gred W17, Unit Perolehan seramai 2 orang Pembantu Tadbir dan Operasi.

Sebagai sebuah Hospital yang menggunakan teknologi maklumat sebagai asasnya sistem yang digunakan adalah :-

 • Sistem Perancangan Kawalan Belanjawan (eSPKB)
  • Sistem Informasi Hospital (THIS)

Perkhidmatan Yang Disediakan

Perkhidmatan yang disediakan adalah pengurusan kewangan dan kutipan hasil bersistem dan berinformasi seperti berikut :-

 • Pengurusan Dasar-dasar Kewangan
 • Pembayaran dan Kewangan Am
 • Pengurusan Belanjawan
 • Agihan peruntukan
 • Pemantauan Belanjawan
 • Pengurusan Hasil
 • Pengurusan Tunggakan Kutipan Hasil
 • Pengurusan Pengecualian Hasil