Pilihan Bahasa

Sistem Maklumat Hospital Menyeluruh (THIS)

Sistem Maklumat Hospital Menyeluruh merupakan integrasi sistem klinikal, pentadbiran dan kewangan. Sistem klinikal yang terdiri daripada Hospital Information System (HIS) dan Picture Archiving Communication System (PACS) HIS terdiri daripada pelbagai aplikasi (Person Management , Penjadualan, Order Management, Klinikal Dokumentasi, PIS, LIS, RIS dan sebagainya). Sistem Pentadbiran & Kewangan terintegrasi dengan HIS sehingga setiap prosedur ujian yang dilakukan terhadap pesakit secara automatik mencetuskan generasi bills. Dengan Pacs, sistem ini juga dihubungkan dengan mesin x-ray yang pelbagai. Ia menjadi suatu cabaran bahawa integrasi ini begitu meluas yang bukan hanya antara aplikasi software tetapi juga antara aplikasi atau peralatan terutama dalam rawatan makmal radiologi, intensif dan ruang operasi dimana sistem ini dihhubungkan terus ke peralatan yang menghasilkan data atau gambar yang terhasil oleh peralatan tersebut akan digunakan secara online ke dalam sistem.

Kesimpulannya, laporan pesakit, panduan dan protokol klinikal akan segera tersedia dan dapat dinilai dalam satu kawasan kerja yang terintegrasi di setiap tempat dan pada bila-bila masa di hospital dan mengikut autoriti yang ditetapkan untuk mengakses maklumat.

Dengan menjadikan hospital berteknologi yang melaksanakan Sistem Maklumat Hospital Menyeluruh (THIS). Hospital Selayang akan dikenali di serata dunia.