Pilihan Bahasa

Nama Jawatan Bahagian No. Telefon/samb.
Wan Rohayu bt Wan Hashim
Pegawai Kerja Sosial Perubatan Jabatan Kerja Sosial Perubatan +60361263333/3227
Dr. Bee Boon Cheak
Pakar Perunding dan Ketua Jabatan Nefrologi Jabatan Nefrologi +60361263333/4063
Dr. Goh Ching Yan
Pakar Perunding Jabatan Nefrologi +60361263333/4071
Dr. Zabri Bin Kamarudin
Ketua Jabatan Oftalmologi / Pakar Perunding Jabatan Oftalmologi +60361263333/4133
Siti Annaimah Binti Md. Haris
Pembantu Setiausaha Pejabat Jabatan Oftalmologi +60361263333/4133
Dr. Hanizasurana Binti Hashim
Timbalan Ketua Jabatan / Pakar Perunding Jabatan Oftalmologi +60361263333/4133
Dr. Mohamad Aziz bin Salowi
Pakar Perunding Jabatan Oftalmologi +60361263333/4133
Dr. Widad Bin Md. Yusof
Pakar Perunding Jabatan Oftalmologi +60361263333/4133
Dr. Mokhlisoh Binti Mohamed Apandi
Pakar Perubatan Jabatan Oftalmologi +60361263333/3262
Mr. Satriya b Sabir Husin Athar
Ketua Jabatan Ortopedik Jabatan Ortopedik +60361263333/4265
Mr. Mohd Azrin bin Shahul Hamid
Pakar Perubatan Ortopedik Jabatan Ortopedik +60361263333/4265
Fazirawati @ Fazira Samsudin
Ketua jururawat Y/M Klinik ORL Jabatan Otorinolaringologi (ORL) +60361263333/3263
Nur Syuhadah bt Mohd Rosli
Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran) Jabatan Otorinolaringologi (ORL) +60361263333/3265
Dr. Nor Hafizah Saifudin
Pegawai Perubatan Jabatan Otorinolaringologi (ORL) +60361263333/3264
Mr. Noor Azmi b Ghazali
Pakar Perubatan Otorinolaringologi (ORL) Jabatan Otorinolaringologi (ORL) +60361263333/3272
Dr Nurhayati Binti Hamid
Ketua Jabatan Otorinolaringologi (ORL) Jabatan Otorinolaringologi (ORL) +60361263333/4051
Dr Yu Kok Kin
Ketua Jabatan O&G Jabatan Obseterik & Ginekologi +60361263333/
Dr. Habibah Binti Mohd Yusoof
Ketua Jabatan Perubatan Am Jabatan Perubatan Am +60361263333/4167
Dr. Tunku Muzafar Shah b Tunku Jaafar
Pakar Perubatan Umum Jabatan Perubatan Am +60361263333/3316
Dr. Salahudin Baharom
Ketua Jabatan Pembedahan Jabatan Pembedahan Am +60361263333/4067