Pilihan Bahasa

Kedudukan Wad

Aras 1 Aras 3 Aras 6
Parking Kemudahan Awam Wad THT & Pergigian 6A
  Bilik Pegawai Keselamatan Wad Oftalmologi 6B
  Kafeteria Wad Ortopedik 6C & 6D
  Balai Pelawat  
Aras 2 Kedai Aras 7
Jabatan Kecemasan Wad Nefrologi 7A & 7B
Jabatan Pengimejan Diagnostik (X-Ray) Aras 4 Wad Urologi 7C & 7D
Unit Rawatan Harian Jabatan Patologi
Wad Psikiatri 2C/Unit Mekar Klinik Pakar Aras 8
Unit Forensik Pejabat Pakar Wad Pediatrik 8A & 8B
Unit Bekalan Bahan Steril Wad Gastroenterologi 8C
Jabatan Farmasi Wad Pembedahan, 4A, 4B & 4C Wad Hepatobiliari & Hepatologi 8D
Wad Tangan dan Mikrosurgeri 4D
Aras 3 Aras 5 Aras 9
Lobi Utama Unit Rawatan Rapi (ICU) Wad Kelas Satu 9A & 9B
Pentadbiran Unit Rawatan Jantung (CCU) Was Perubatan 9C & 9D
Pendaftaran Masuk Wad High dependency Ward (HDW)
Jabatan Rehabilitasi Unit Rawatan Kebakaran
Unit Dialisis Unit Rawatan Rapi Neonat (NICU) Aras 10
Klinik Pakar Dewan Bersalin Wad Kelas Satu 10A & 10B
Auditorium Dewan Bedah Wad Perubatan 10C & 10D
Farmasi Kompleks Pegawai Atas Talian
Rekod Perubatan Aras 11
Jabatan Teknologi Maklumat (ITD) Wad Obsetrik 5A,5B, & 5C Wad Ginekologi 11C
Pusat Pendidikan Kesihatan Wad Kardiologi 5D Wad Kelas Satu 11B
Pusat Pendidikan Lanjutan Fakulti Perubatan UITM 11

 

LEVEL-2

LEVEL-3

LEVEL-4

LEVEL-5