Language

Caj Siasatan

 Kes / Caj Rujukan Kerajaan Rujukan Swasta Bukan Warga Negara
Kes Pertama Percuma RM 30.00 RM 120.00
Kes Ulangan

RM 5.00
Untuk Pendaftaran

RM 5.00
Untuk Pendaftaran
RM 120.00
Untuk Pendaftaran

Caj Siasatan

Percuma Mengikut Caj
Harga Kelas 1

Mengikut 100% Caj
Siasatan Warga Asing

 

** Bagi rujukan swasta dan warga asing, semua aktiviti yang dilakukan di klinik pakar semasa rawatan dan siasatan dikenakan bayaran mengikut harga kelas (1)

  • Bayaran yang dikenakan untuk rawatan perubatan adalah berdasarkan kepada Akta Fee (Perubatan).
  • Semua pesakit yang dimasukkan ke wad dikehendaki membayar deposit atau membawa surat jaminan daripada majikan.