Language

Pencapaian Piagam Pelanggan Hospital Selayang

Pencapaian Piagam Pelanggan 2016 (Jul-Dis) Hospital Selayang 
TERAS PIAGAM INDIKATOR SASARAN MENCAPAI SASARAN TIDAK MENCAPAI SASARAN

JUMLAH PERKHID
MATAN

Bil % Bil %
1.Kemudahan Untuk Pelanggan  

• Memberi perkhidmatan yang selamat dan berkesan bertepatan dengan keperluan pelanggan.

• Memberi layanan mesra dan bersopan-santun dalam suasana penyayang.

Semua pesakit yang ditakrifkan
sebagai kes kritikal ( Zon Merah )
akan dirawat dengan serta-merta.                                     
100% 2199 100% 0 0% 2199

Semua pesakit yang ditakrifkan sebagai kes  separa kritikal ( Zon Kuning ) akan dirawat dalam masa 30 minit.

 ≥80%  435  96.67%  15  3.33% 450

Kes tidak kritikal (Zon Hijau) irawat
dalam masa 90 minit sehingga 180 minit mengikut keutamaan keadaan pesakit .

 ≥ 70%

Tiada Data

 2.Taraf Perkhidmatan   

•Menyediakan perkhidmatan secara professional.               

•Memberi maklumat berkenaan perancangan rawatan,risiko serta pilihan yang ada kepada pelanggan.   

Perubatan Am
Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit 

 ≥ 90%  604  97.96% 37  2.04% 641
Psikiatri
Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit
 ≥ 90% 725  100.00%  0  0% 725
Paediatrik
Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit
≥ 90% 583 99.15% 5 0.85% 588
ORL                                                                   Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit ≥ 90% 467 97.29% 13 2.71% 480
Surgeri                                                                  Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit ≥ 90% 1781 83.50% 352 16.50% 2133
Dermatologi                                                           Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit ≥ 90% 1172 99.66% 4 0.34% 1176
Gastroenterology                                                        Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit ≥ 90% 450 93.95% 29 6.05% 479

Hepatology                                                      
Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit

≥ 90% 450  93.95% 29  6.05%  479