Language

Deposit Kemasukan Wad

Disiplin Wad Warganegara Malaysia
Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3
Perubatan RM 700.00 RM 200.00 RM 20.00
Pembedahan RM 1100.00 RM 400.00 RM 30.00

Bersalin /Sakit Puan

RM 800.00 RM 350.00 RM 15.00

 CAJ WARGA ASING BERKUATKUASA 2016

MERUJUK KEPADA PEKELILING KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 8 TAHUN2015  :PERLAKSANAAN CAJ PENUH BAGI PERINTAH FI (PERUBATAN) (KOS PERKHIDMATAN) 2014.

CAJ PENUH RAWATAN 100% DARIPADA JUMLAH PENINGKATAN FI PERUBATAN WARGA ASING.

PENDAFTARAN KECEMASAN            RM 100
PENDAFTARAN KLINIK PAKAR        RM 120

CAJ WAD RM 160.00
RAWATAN RM 100.00
ICU,CCU & BURN UNIT RM 360.00
RAWATAN RM 100.00
NICU RM 300.00
RAWATAN RM 100.00
IBU YANG MENEMANI ANAK DI NICU RM 150.00
IBU YANG MENEMANI ANAK DI WAD RM 80.00
CAJ-CAJ BERSALIN
LABOUR ROOM RM300.00
NORMAL RM2593.00
CAESAREAN RM3021.00
BREECH RM2593.00
AMBULAN
30 KM -800KM RM 1.40 Bagi Setiap KM
LEBIH 800KM RM 1,200

*KADAR BARU CAJ WARGA  ASING TIDAK TERMASUK FI RAWATAN ,SIASATAN
DAN SEMUA  PROSEDUR, SELARAS DENGAN PERINTAH FI (PERUBATAN ) ,
(KOS PERKHIDMATAN ) 2014

*Pesakit perlu membuat bayaran tambahan dalam masa 24 jam jika kos dikenakan melebihi caj semasa.

  • Kakitangan kerajaan/pesara diwajibkan membawa Surat Jabatan/Salinan Kad Pesara
  • Tuan/puan di wad akan dimaklumkan melalui Surat Tambahan Cagaran dari masa kesemasa sekiranya didapati bil hospital melebihi cagaran.
  • Sekiranya tuan/puan gagal menjelaskan amaun seperti yang dinyatakan dalam tempoh 24 jam, maka tindakan pindah wad ke kelas 3 akan dilakukan. [Perkara 13, 14 [i, ii & iii] Perintah Fee [Perubatan] 1982 adalah berkaitan.
  • Sila simpan resit ASAL bayaran wang cagaran supaya anda dapat menuntut baki caj yang dikenakan semasa keluar wad nanti.

Catatan

Bagi memudahkan proses bayaran balik cagaran [refund] kepada pesakit, RESIT ASAL hendaklah dikemukakan dan PENAMA DI ATAS RESIT SAHAJA yang boleh menuntut balik bagi cagaran tersebut. Sekiranya PENAMA tidak dapat hadir, surat wakil, salinan kad pengenalan penama bersama RESIT ASAL hendaklah dikemukakan semasa tuntutan dibuat.