Language

Pentadbiran

Pendahuluan
Bahagian Pentadbiran hospital ini mempunyai peranan yang besar bagi memberi khidmat sokongan kepada Bahagian Klinikal supaya hospital ini dapat berfungsi dengan berkesan bagi memberi perkhidmatan yang sempurna kepada para pesakit yang memerlukan rawatan. Objektif Bahagian Pentadbiran adalah seperti dibawah:

  • Untuk membentuk dan memajukan dasar- dasar pentadbiran operasi selaras dengan dasar, polisi dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian khususnya dan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan amnya.
  • Untuk menyediakan sumber kewangan, tenaga kerja, peralatan, kelengkapan dan kemudahan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan hospital.
  • Untuk menyediakan perkhidmatan pengurusan kewangan, belanjawan dan perolehan, pengurusan sumber manusia, dan pengurusan pejabat serta fasiliti dengan cekap dan berkesan bagi memastikan supaya operasi hospital berjalan dengan lancar.
  • Untuk menyediakan perkhidmatan agar anggota hospital dapat bekerja dengan selesa, menjaga kebajikan dan kemajuan kerjaya mereka.
  • Perkhidmatan Pengurusan Personel
  • Perkhidmatan Pengurusan Kewangan
  • Perkhidmatan Perolehan dan Stor
  • Perkhidmatan Pengurusan Fasiliti, Harta dan Pembangunan
  • Perkhidmatan Pengurusan Keselamatan dan Pengangkutan
  • Pengurusan Perkhidmatan Yang Diswastakan

Bagi memenuhi objektif di atas perkhidmatan sokongan yang disediakan oleh bahagian ini adalah seperti berikut:

Bahagian Pentadbiran ini adalah dketuai oleh seorang Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M52 dengan dibantu oleh 5 orang Pegawai, 1 orang Penyelia, 3 orang Pembantu Tadbir Tinggi dan 4 orang Pembantu Tadbir Kanan. Bilangan keanggotaan pada keseluruhannya di Bahagian ini adalah seramai lebih daripada 100 orang.