Language

Dokumen Rujukan Pesakit

Rujukan Pesakit dari Luar & Dokumen Diperlukan

Sila bawa bersama dokumen-dokumen berikut semasa datang ke hospital untuk mendapatkan rawatan:

tick   Kad Pengenalan / Surat Beranak / Pasport
tick   Kad Pesara
tick   Surat Sekolah (jika berkenaan)
tick   Surat Rujukan Daripada Doktor (jika ada)
tick   Surat Jaminan bagi kakitangan kerajaan / Wang Untuk Bayaran Klinik Pakar dan Perkhidmatan