logo ms new

Bahagian Perubatan - Objektif

 


OBJEKTIF UMUM

Objektif Bahagian ini adalah untuk merancang, menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan Program Perubatan di hospital-hospital termasuk perkhidmatan pra-hospital, diagnostik dan rawatan pemulihan yang bersesuaian bagi memastikan perkhidmatan yang lebih cekap, berkesan dan mudah diperolehi oleh orang ramai. 


OBJEKTIF KHUSUS

  1. Memastikan perkhidmatan pengurusan hospital serta aktiviti-aktiviti yang berkaitan dapat berjalan dengan lancar mengikut sasaran yang telah ditetapkan di sebelas buah hospital di bawah naungan JKN Selangor.

  2. Memastikan perkhidmatan perubatan serta pelbagai aktiviti berkaitan pengurusan program perubatan, kejururawatan dan penyeliaan di hospital-hospital di bawah naungan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor berjalan lancar dan berjaya mengikut sasaran yang ditetapkan.

  3. Memastikan pelbagai aktiviti kepastian kualiti yang dijalankan di hospital-hospital mengikut standard kualiti yang ditetapkan.

  4. Memastikan semua kemudahan kesihatan swasta yang beroperasi di negeri Selangor mempunyai mempunyai kemudahan bagi memohonlesen yang sah untuk beroperasi dan menjalankan perkhidmatan berdasarkan akta dan peraturan yang telah di tetapkan.

  5. Memastikan semua maklumat kesihatan yang diberikan oleh semua fasiliti kesihatan kerajaan dan swata dikumpul, disemak, dianalisa, disimpan dan dijaga dan menguruskan permohonan penubuhan Lembaga Perubatan ke atas pegawai-pegawai kerajaan dan lain-lain kakitangan.

  6. Memantau perlaksanaan Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) bagi perkhidmatan pengurusan sisa klinikal (CWMS), pembersihan (CLS), linen dan pendobian (LLS), kejuruteraan fasiliti (FEMS) dan kejuruteraan biomedical (BEMS) secara menyeluruh dan memastikan PSH diberikan secara selamat, cepat, berkesan dan dilaksanakan mengikut Perjanjian Konsesi.

 


 

  • Tarikh Kemas kini: 26 Februari 2024.

Jumlah Pengunjung:

14404029

JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR
Tingkat G, M, 9, 10, 11, 14, 17 & 18, No 1 Wisma Sunway,
Jalan Tengku Ampuan Zabedah C 9/C, Seksyen 9, 
40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
603 5123 7333 / 334 / 335
SISPAA