logo ms new

Bahagian Perubatan - Strategi

 

STRATEGI PROGRAM PERUBATAN

  1. Program Perubatan menyediakan, memantau dan menilai perkhidmatan perubatan mengikut polisi dan piawaian Kementerian Kesihatan Malaysia.

  2. Menyediakan perkhidmatan perubatan secara “seamless and integrated” selaras dengan “8 future health systems and goals

  3. Menyediakan perkhidmatan rawatan dan penjagaan perubatan yang lebih berkesan kepada pesakit.

  4. Memastikan semua kemudahan dan sumber-sumber yang sediaada digunakan secara optima.

  5. Memperkukuhkan aspek kualiti perkhidmatan rawatan pesakit di semua peringkat berdasarkan “Strategic plan for quality”.

  6. Mengamalkan “evidence based medicine” dan penilaian teknologi kesihatan bagi memastikan penggunaan teknologi yang sesuai, berkesan dan selamat dalam perkhidmatan rawatan pesakit.

  7. Meningkatkan bilangan tenaga manusia yang berpengetahuan dan berkemahiran selaras dengan perkembangan profesion perubatan.

  8. Meningkatkan kapasiti dan keupayaan penguatkuasaan bagi memastikan pematuhan perundangan peraturan perubatan.

 

  • Tarikh Kemas kini: 26 Februari 2024.

Jumlah Pengunjung:

14403977

JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR
Tingkat G, M, 9, 10, 11, 14, 17 & 18, No 1 Wisma Sunway,
Jalan Tengku Ampuan Zabedah C 9/C, Seksyen 9, 
40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
603 5123 7333 / 334 / 335
SISPAA