logo ms new

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan - Seksyen Pentadbiran

Seksyen Pentadbiran

Bertanggungjawab atas segala urusan pentadbiran pejabat Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan dan memastikan segala urusan pengurusan dan pentadbiran dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan berkualiti selaras dengan undang-undang, pekeliling, peraturan perbendaharaan dan prosedur kewangan serta peraturan perkhidmatan yang berkuatkuasa.