logo ms new

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan - Seksyen Eksport

Seksyen Eksport


Pengenalan


KKM merupakan Competent Authority (CA) bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan ke Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan China dan juga bergantung kepada keperluan negara-negara pengimport yang lain.
Seksyen Eksport berperanan untuk menyelaras, menjalankan dan menilai aktiviti kawalan eksport makanan di peringkat negeri.


Fungsi dan Aktiviti Unit

Unit Audit

 • Menjalankan audit pematuhan bagi tujuan meluluskan / mendaftarkan / menyenaraikan premis pemprosesan untuk tujuan pengeksportan berdasarkan keperluan negara pengimport seperti Kesatuan Eropah, China, Vietnam, Amerika Syarikat dan Singapura.
 • Merancang, menjalankan dan menilai siasatan ke atas penolakan eksport makanan.
 • Menyelaras dan menjalankan audit dalaman dan joint audit bagi memastikan akitivit kawalan rasmi yang dijalankan adalah mengikut prosedur kawalan eksport.
 

Unit Pensampelan

 • Menjalankan pensampelan bagi premis pemprosesan makanan/pengeksport yang tersenarai di bawah kawalan rasmi KKM dan menyediakan laporan pensampelan.
 • Pengeluaran Sijil Kesihatan, Sijil Penjualan Bebas bagi produk makanan.
 

Sijil Eksport

 • Berdasarkan permohonan yang lengkap :
  • Sijil Penjualan Bebas dikeluarkan dalam tempoh 1 hari.
  • Sijil Kesihatan ke EU dikeluarkan dalam tempoh 3 hari (HACCP KKM dan EU Listing)
  • Sijil Kesihatan dikeluarkan dalam tempoh 19 hari ( HACCP KKM atau Certification Body diiktiraf KKM dengan pensampelan produk akhir)
  • Sijil Kesihatan dikeluarkan dalam tempoh 19 hari (tanpa HACCP KKM atau Certification Body diiktiraf KKM)
  • Sijil Kesihatan dikeluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja (dengan HACCP KKM atau Certification Body diiktiraf KKM)
Maklumat lanjut keperluan Pengeksportan Makanan boleh diakses di pautan http://fsq.moh.gov.my/
 
 • Tarikh Kemas kini: 17 Julai 2024.

Jumlah Pengunjung:

14603190

JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR
Tingkat G, M, 9, 10, 11, 14, 17 & 18, No 1 Wisma Sunway,
Jalan Tengku Ampuan Zabedah C 9/C, Seksyen 9, 
40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
603 5123 7333 / 334 / 335
SISPAA