logo ms new

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan - Makmal Keselamatan dan Kualiti Makanan Selangor

 
Makmal Keselamatan Dan KualitiI Makanan (MKMM) Selangor
 
MKKM Selangor berperanan dalam memberi perkhidmatan analisis makanan yang cekap dan berkualiti bagi menyokong aktiviti di bawah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Program Keselamatan dan Kualiti Makanan. Perkhidmatan analisis makanan ini melibatkan pensampelan bagi tujuan pengawasan untuk melindungi orang ramai dari bahaya kesihatan, penipuan dalam penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan mengikut Akta Makanan 1983 dan dan keperluan-keperluan yang ditetapkan oleh negara pengimport.

Makmal ini diwartakan di bawah Akta Makanan 1983 dan semua juruanalisa makanan di makmal adalah berdaftar dengan Akta Juruanalisa Makanan 2011.
Bagi menjamin keputusan analisis yang dikeluarkan oleh makmal adalah keputusan yang konsisten dan berkualiti, makmal ini telah mendapat pengiktirafan ISO/IEC 17025 dengan nombor Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) 0159 oleh Jabatan Standard Malaysia.
 

Piagam Pelanggan
Memastikan laporan keputusan analisis yang berkualiti dikeluarkan mengikut Turn Around Time (TAT) yang ditetapkan:-

Analisis Sampel TAT (hari)
Mikrobiologi 14
Kimia 30
Tahan Uji Lepas Sila rujuk http://fsq.moh.gov.my/

 

 
 
 
 
 
Residu Dadah Veterinar
Analisis: Phenicol, Nitrofuran, Tetracycline, Sulfonamides, Anthelmintics
Instrumen: HPLC with Photo Diode Array Detector dan LC-MS 
Residu Racun Perosak
Analisis: Organofosforus, Carbendazim, Sintetik Piretroid, Organoklorin, CS2
Instrumen: GC with detector ECD, FPD and Tandem Mass Spectrometry
Aditif Makanan
Analisis: Pengawet, Pewarna Makanan, Pemanis Tanpa Zat
Instrumen: HPLC with Photo Diode Array Detector
Standard dan Pelabelan Makanan
Analisis: Analisis Proksimat, Kandungan Alkohol, Kafein
Instrumen: HPLC with Photo Diode Array Detector and GC with headspace, Solvent autoextractor, Fat analyzer
Percemaran Industri dan Persekitaran Makanan
Analisis: Logam berat, Dioxin
Instrumen: ICPMS dan High Resolution Mass Spectrometry GC
Mikotoksin dan toksin semulajadi
Analisis: Aflatoksin, Tetradotoksin
Instrumen: LC with Fluorescence detector and Tandem Mass Spectrometry
Mikrobiologi Makanan
Analisis: Pategonik, indikator,AMR, bacterial identification
Instrumen: MALDITOF
Bioteknologi Makanan
Analisis: Genetically Modified Organism, Penspesisan dan Molekular
Instrumen: Real Time PCR, Sequencer
 
 Keupayaan makmal penuh dan terkini sila rujuk http://fsq.moh.gov.my/
 
 
  • Tarikh Kemas kini: 17 Julai 2024.

Jumlah Pengunjung:

14603262

JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR
Tingkat G, M, 9, 10, 11, 14, 17 & 18, No 1 Wisma Sunway,
Jalan Tengku Ampuan Zabedah C 9/C, Seksyen 9, 
40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
603 5123 7333 / 334 / 335
SISPAA