CAJ WAD
WAD AM
Bil.
 Kelas
Class
Tidak berhawa dingin
Berhawa dingin
(Caj sehari)(RM)
(Caj sehari(RM)
 
Kelas Satu:
First Class:
 
 
1
Bilik dengan satu katil
One bedded room
90 120
2 Bilik dengan dua katil Two bedded room 60 90
3 Bilik dengan tiga katil atau lebih Three bedded room or more 45  60
4 Kelas Dua Second Class 25 40
5 Kelas Tiga Third Class 3 3

BILIK PROSEDUR (OBSTETRIK) 

Bil.
 Bilik Prosedur (Obstetrik)
Procedure Room (Obstetric) 
 (RM)
1
Bilik bersalin (setiap kemasukan)
Labour room (per admission)
120 (Kelas Satu sahaja)
2
Dewan bedah (setiap kemasukan)
Operation theater (per admission)
120 (Kelas Satu sahaja)

 WAD PSIKIATRIK

 Bil.
 Kelas
 Class
Caj sehari (RM)
1
Kelas Satu
First Class
15
2
Kelas Dua
Second Class
10
3
Kelas Tiga
Third Class
Percuma 

WAD EKSEKUTIF  

Bil.
 
 
Caj sehari (RM)
1
Bilik dengan satu katil (Orang kenamaan)
One bedded room (VIP)
225
2
Bilik dengan satu katil
One bedded room
180
3
Bilik dengan dua katil
Two bedded room
150