CAJ RAWATAN 
PERKHIDMATAN DIETETIK
Bil.
Kategori siasatan

Investigation category

Kelas Satu
(RM)
Kelas Dua
(RM)
Kelas Tiga
(RM)
Pesakit Luar
(RM)
 1 Penilaian pemakanan Nutrition assessment 10 5  Percuma 1
2 Kalorimetri tak langsung Indirect calorimetry 20 10  Percuma 5
  Kategori terapi Therapy category        
3 Terapi diet individu Individual diet therapy 10 5  Percuma 2
4 Terapi diet berkumpulan Group diet therapy - - - 1
5

Terapi  diet individu: tambahan pemakanan oral

Individual diet therapy:       Oral nutritional supplement 20 10  Percuma -
6 Terapi  diet individu:     pemakanan enteral Individual diet therapy:   Enteral nutrition 50 30  Percuma -