CAJ RAWATAN
 PERKHIDMATAN PERUBATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTARI 
Bil.
PERUBATAN TRADISIONAL MELAYU

TRADITIONAL MALAY MEDICINE

Kelas Satu
(RM)
Kelas Dua
(RM)
Kelas Tiga
(RM)
Pesakit Luar
(RM)
  Urutan tradisional Traditional massage        
1 Sakit kronik (setiap sesi) Chronic pain (per session) 20/sesi  20/sesi  Percuma  20/sesi 
2 Pasca angin ahmar (setiap sesi) Post stroke (per session) 20/sesi  20/sesi   Percuma 20/sesi 
  Penjagaan tradisional postnatal Traditional postnatal care        
Urutan kesegaran postnatal (setiap sesi)

Wellness postnatal massage       (per session)

 20/sesi 20/sesi  Percuma  20/sesi 
4

Penjagaan perbidanan (setiap sesi)

Midwifery care (per session) 50/sesi   50/sesi  Percuma    50/sesi
  PERUBATAN TRADISIONAL CINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE        
5 Sakit kronik (setiap sesi) Chronic pain (per session) 20/sesi  20/sesi   Percuma   20/sesi 
Pasca angin ahmar (setiap sesi) Post stroke (per session) 20/sesi  20/sesi   Percuma   20/sesi 
Akupunktur dan moxibustion untuk sakit kronik (setiap sesi) Acupuncture and moxibustion for chronic pain (per session)  25/sesi  25/sesi  Percuma   25/sesi 
8

Akupunktur dan moxibustion untuk pasca angin ahmar (setiap sesi)

Acupuncture and moxibustion for post stroke   (per session)

25/sesi  25/sesi   Percuma   25/sesi 

Akupunktur dan bekam untuk sakit kronik (setiap sesi)

Acupuncture and cupping for chronic pain   (per session)  25/sesi  25/sesi Percuma   25/sesi 
10

Akupunktur dan bekam untuk pasca angin ahmar         (setiap sesi)

Acupuncture and cupping for post stroke               (per session) 25/sesi  25/sesi  Percuma   25/sesi 
 11 Indikasi lain (setiap sesi) Other indication (per session) 20/sesi  20/sesi  Percuma    20/sesi 
  Onkologi herba Herbal oncology         
12 Terapi tambahan untuk kanser (setiap kitaran)

Adjunct therapy for cancer     (per cycle)

100/ kitaran

100/ kitaran

Percuma  

100/    kitaran

  PERUBATAN TRADISIONAL INDIA:   Ayurveda TRADITIONAL INDIAN MEDICINE:     Ayurveda        
13 Shirodhara  (setiap sesi) Shirodhara       (per session) 50/sesi 50/sesi Percuma   50/sesi
14

Terapi basti luaran (setiap sesi)

External basti theraphy           (per session) 50/sesi 50/sesi Percuma   50/sesi
15

Abhyanga    (setiap sesi)

Abhyanga        (per session) 50/sesi 50/sesi Percuma   50/sesi
  Siddha Siddha        
16 Terapi Varman (setiap sesi) Varman therapy (per session) 20/sesi 20/sesi Percuma   20/sesi
  TERAPI KOMPLEMENTARI COMPLEMENTARY THERAPY        
17 Kiropraktik (setiap sesi) Chiropractic (per session) 50/sesi 50/sesi Percuma   50/sesi
18 Osteopatik (setiap sesi) Osteopathic (per session) 75/sesi 75/sesi Percuma   75/sesi