CAJ RAWATAN
RAWATAN PESAKIT DALAM 
 
Bil.
Kelas
Class
Caj sehari (RM)
1
Kelas Satu
First Class
15
2
Kelas Dua
Second Class
5
3
Kelas Tiga
Third Class
Percuma


A
CCOUCHEMENT  DAN BERSALIN 

Bil.
Jenis rawatan
Type of treatment
Kelas wad
Kelas Satu   (RM)
Kelas Dua (RM)
Kelas Tiga (RM)
1
Pembedahan Caesarean
Caesarean operation
1200
400
100
2
Bersalin dengan bantuan:
Assisted delivery:
 
 
 
3
Forseps/ songsang/ vakum
Forceps/ breech/ vacuum
600
200
50
4
Bersalin kembar
Twin delivery
600
200
50
5
Bersalin biasa
Normal delivery
450
150
10