CAJ PEMBEDAHAN TERMASUK ANESTESIA

Bil.

Pembedahan
Operation
Kelas Satu (RM)
Kelas Dua (RM)
Kelas Tiga (RM)
1
Pembedahan Jenis A
Operation Type A
 4500
 75
 200
2
Pembedahan Jenis B
Operation Type B
2250
600
100
3
Pembedahan Jenis C
Operation Type C
1200
400
50
4
Pembedahan Jenis D
Operation Type D
450
150
20
5
Pembedahan Jenis E
Operation Type E
225
80
15
6
Pembedahan Jenis F
Operation Type F
75
40
10