Sistem Kehadiran e-Hadir
 

Dimaklumkan kepada tuan/puan bahawa HTAR telah menaiktaraf sistem kedatangan yang mana sistem ini akan menggunakan kaedah imbasan muka bagi merekodkan kehadiran kakitangan HTAR.

Sistem ini telah digunakkan  sepenuhnya bermula pada 1 Januari 2022.  Berikut merupakan link yang berkaitan: