VISI

Mewujudkan sebuah pusat perkhidmatan perubatan yang cemerlang.

MISI

Memberi kepuasan yang menyeluruh melalui perkhidmatan yang berkualiti dan beretika, secara cekap dan professional untuk memenuhi keperluan dan ekspektasi semua pelanggan.

OBJEKTIF

  • Mempertingkatkan rawatan pesakit yang berkualiti melalui perkhidmatan diagnostic, rawatan dan pemulihan awal yang cekap dan berkesan.
  • Menggalakkan inovasi dalam perkhidmatan.
  • Menjalankan latihan dan penyelidikan secara berterusan serta memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan dan
  • Menyediakan persekitaran yang selamat dan selesa kepada pelanggan dan warga kerja.

BUDAYA KAMI

Penyayang, Profesionalisma dan Kerja Berpasukan