ispaaa

"Cekap Merawat, Prihatin Menjaga"

Teras Piagam

Teras piagam ini ditujukan khas kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan Hospital Sungai Buloh.

Kemudahan Untuk Pelanggan

 • Setiap pelanggan boleh mendapat perkhidmatan yang sewajarnya daripada hospital ini tanpa mengira umur , jantina , keturunan , agama atau taraf sosial ekonomi.

 • Setiap pelanggan yang ditakrifkan sebagai dalam keadaan kecemasan akan diberi perkhidmatan dengan segera.

Maklumat Perkhidmatan

 • Setiap pelanggan boleh mendapat penjelasan dan nasihat mengenai perkhidmatan yang diberikan kepadanya.

 • Setiap pelanggan boleh mendapat laporan mengenai perkhidmatan yang diterimanya secepat mungkin setelah membuat permohonan mengikut peraturan yang ditetapkan

 • Setiap pesakit berhak menolak sesuatu perawatan atas tanggungan sendiri.

 • Kerahsiaan maklumat pemeriksaan, siasatan dan perawatan bagi setiap pesakit adalah dijamin.

Hak Kebenaran

 • Semua pesakit akan diminta kebenaran sebelum sebarang prosidur dilakukan keatasnya ( Dalam hal kecemasan untuk menyelamatkan nyawa, pihak hospital akan menjalankan prosidur-prosidur tertentu dengan pengesahan dua orang pakar dan makluman Pengarah Hospital )

 • Prosidur-prosidur yang bertujuan penyelidikan memerlukan kebenaran bertulis dengan penjelasan terperinci.

Taraf Perkhidmatan

 • Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbangrasa, hormat, bersopan-santun, jujur dan ikhlas tanpa sebarang diskriminasi

 • Setiap pelanggan akan diberi perkhidmatan sebaik mungkin secara professional.

 • Setiap pelanggan akan disediakan dengan kemudahan dan persekitaran yang bersih, selamat, sempurna dan mengikut keperluan klinikal

Pendidikan Kesihatan

 • Setiap pelanggan akan diberikan maklumat mengenai aspek-aspek penting dari segi rawatan kesihatan dan pencegahan penyakit.

Kewajipan Pelanggan

Untuk membolehkan Hospital Sungai Buloh melaksanakan Piagam ini dengan berkesan, pelanggan adalah berkewajipan untuk:

 • Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan
 • Menjaga kesihatan dirinya dan masyarakat dengan mengamalkan cara hidup yang sihat
 • Menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan secara bertanggungjawab
 • Memahami dan menghormati hak pemberi perkhidmatan dan pelanggan lain
 • Memberi maklumat yang lengkap dan tepat yang diperlukan dalam mendapatkan perkhidmatan.

Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox dengan resolusi minima 1366x768. Juga boleh dilayari pada telefon pintar atau tablet (Responsive Design)

3012359
Pengunjung Hari Ini: 107
Jumlah Pengunjung: 3,012,359
Image