ispaaa

"Cekap Merawat, Prihatin Menjaga"

Jabatan Patologi

Pengenalan

Jabatan Patologi menyediakan perkhidmatan diagnostik dan perundingan makmal perubatan kepada perkhidmatan klinikal di hospital Sungai Buloh untuk disiplin Patologi Kimia, Mikrobiologi Perubatan, Hematologi dan Transfusi Perubatan.Ujian-ujian yang ditawarkan adalah untuk membantu pihak klinikal membuat diagnosa dan pemantauan pesakit. Jabatan ini turut mengambil bahagian dalam perancangan perkhidmatan KKM, penyediaan latihan serta penyelidikan  kepada pelajar-pelajar perubatan, post-basic, pelajar siswazah IPTA dan IPTS .

Misi

 • Memberi perkhidmatan ujian makmal perubatan mengikut Good Laboratory Practices dengan menggunakan teknologi terkini untuk kepuasan pelanggan.
 • Menyediakan sistem pengurusan kualiti berlandaskan keperluan piawaian Akreditasi Hospital dan ISO/IEC15189.
 • Memberikan latihan klinikal, teknologi dan kemahiran perkhidmatan bagi semua anggota jabatan serta anggota hospital lain dan siswazah Institut pengajian Tinggi.
 • Berfungsi sebagai Pusat Rujukan Makmal Kebangsaan bagi Penyakit Berjangkit

Visi

Memberi perkhidmatan diagnostik dan rundingcara yang berkualiti tinggi dalam pengurusan pesakit termasuk penyelidikan dan program pendidikan.

Objektif Jabatan

 • Memberikan perkhidmatan diagnosa klinikal dan kepakaran dalam bidang Patologi – Mikrobiologi Perubatan, Patologi Kimia, Hematologi dan Transfusi Perubatan kepada semua Jabatan Jabatan di Hospital Sungai Buloh.
 • Memberi latihan kepada kakitangan jabatan dan pegawai / pelatih dari hospital-hospital kerajaan, pusat pengajian tinggi serta agensi-agensi kerajaan dari seluruh Malaysia.
 • Memberi perkhidmatan perundingan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai hal-hal berkaitan dengan perkhidmatan Patologi.

Perkhidmatan Yang Disediakan

Jabatan Patologi menjalankan ujian makmal diagnostik merangkumi bidang-bidang seperti :

 1. Patologi Kimia
 2. Hematologi
 3. Mikrobiologi Perubatan
 4. Perubatan Transfusi

Bagi ujian-ujian Histopatologi and Sitologi, sampel-sampel dihantar ke Hospital Selayang atau UiTM Sungai Buloh mengikut pengkhususan yang telah ditetapkan.

Masa Perkhidmatan

 1. Jabatan Patologi memberi perkhidmatan 24 jam di Unit Patologi Kimia, Transfusi, Mikrobiologi Perubatan dan Hematologi untuk ujian-ujian tertentu.

        Waktu Kerja Biasa: Isnin - Jumaat | 7:30 pagi - 5:30 petang

 1. Seorang Pegawai Perubatan dan juga seorang Pakar Patologi sedia memberi khidmat perundingan selepas waktu pejabat

Piagam Pelanggan Unit Patologi Kimia

Senarai Ujian Jangkamasa

 A. BUSE

 • Urea
 • Sodium
 • Potassium
 • Chloride

60 minit (urgent)
2 jam

B. Serum Billirubin

 • Total Billirubin
 • Direct Billirubin
 • Indirect Billirubin
4 jam

C. Lipid Profile

 • Total cholesterol
 • Triglycerides
 • HDL Cholesterol
 • LDL Cholesterol
1 hari bekerja

 D. Congenital Hypothyrodism Screening

 • TSH
 • FT4
3 hari bekerja

E. Toxicology

 • Acetamenophen / PCM
 • Salicylate
 • Urine Paraquat

60 minit (urgent)
2 jam

F. Therapeutic Drug Monitoring

 • Gentamicin
 • Phenytoin
 • Valporic Acid
 • Vancomycin        
  1 hari bekerja

G. Tumor Maker

 • AFP
 • CEA
 • Total PSA
 • CA 125
 • CA 19-9
 5 hari bekerja

H. Body Fluid Biochemistry

 • Body fluid biochemistry
4 jam

I. Iron Profile

 • Iron
 • TIBC
5 hari bekerja

J. Fertility Hormone

 • Progesterone
 • Prolactin
 • LH
 • Testosterone
 • Follicle Stimulating Hormone (FSH)
 • Estradiol
5 hari bekerja

K. Specific Protein

 • Complement C3
 • Complement C4
 • C Reactive Protein
1 hari bekerja

L. Single Test

 • Uric Acid
 • Glucose
 • Amylase
 • Diastase
 • Magnesium
 • Phosphate
 • Calcium
 • Total protein
 • Albumin
 • Total Billirubin
 • Alkaline Phosphatase (ALP)
 • Alanine Amino Transferase(ALT)
 • Globulin
 • Creatinine
 • Creatine Kinase (CK)
 • Lactate Dehydrogenase(LD)
 • Aspartate Transaminase (AST)
 • Cortisol 
 • Ferritin 
 • Lactate 
 • Ammonia 
 • High Sensitive Troponin 
 • βHCG 
 • Folate 
 • Vitamin B12 
 • HbA1c   

 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 1 hari bekerja
 • 3 hari bekerja
 • 60 minit
 • 60 minit
 • 60 minit
 • 4 jam
 • 5 hari bekerja
 • 5 hari bekerja
 • 5 hari bekerja

M. Blood Gases

 • Arterial blood gases
60 minit (urgent)

N. CSF Biochemistry

 • CSF Biochemistry
60 minit (urgent)

O. Osmolality

 • Osmolality (Blood/Urine)  
1 hari bekerja

P. Thyroid Function test

 • Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 • Free T4
 • Free T3
3 hari bekerja

Q. 24 Hour Urine

 • Cortisol
 • Phosphate
 • Urea
 • Protein
 • Chloride
 • Potassium
 • Sodium
 • Creatinine
 • Calcium
1 hari bekerja

R. Random Urine

 • Microalbumin (semi quantitative)
 • Reducing sugar
 • Paraquat
 • Cast
1 hari bekerja

S. Stool

 • Reducing sugar
1 hari bekerja

Nota:

 1. Pengiraan jangkamasa Laboratory Turn around time (LTAT) adalah berdasarkan per completed barcod.
 2. Bagi ujian urgent, permohonan secara single analyte adalah digalakkan.
 3. Ujian yang dijalankan secara batch:
 UJIAN HARI DIJALANKAN 

Iron/ UIBC/ Ferritin
Folate/ B12

Rabu dan Jumaat
(2 kali seminggu)

 FSH/ LH/ Estradiol/ Progesterone Testosterone/ Prolactin  Selasa
(1kali seminggu)

CA125/ CA19-9/ CEA/ AFP/ PSA

 Khamis
(1kali seminggu)

Piagam Pelanggan Unit Hematologi Dan Transfusi Data

Senarai Ujian   Jangkamasa
 FBC

45 minit (SEGERA)
2 jam (RUTIN)

 PT, INR, APTT

60 minit (SEGERA)
90minit (RUTIN)

MIXING STUDY 1 hari
ESR

3 jam

G6PD 1 hari
KLEIHAUR 3 hari
D-DIMER

60 minit (SEGERA)
90minit (RUTIN)

RETIC COUNT 2 jam
FBP

1 hari (SEGERA)
5 hari (RUTIN)

BMA

1 hari (SEGERA)
7 hari (RUTIN)

TREPHINE BIOPSY 20 hari bekerja
CD4 / CD8 3 hari
HB ANALYSIS 6 minggu
BLOOD GROUPING 30 minit
DIRECT & INDIRECT COOMBS 60 minit
GROUP & CROSS MATCH 45 - 60 minit
EMERGENCY GROUP & CROSS MATCH Less than 30 minit

GROUP, SCREEN & HOLD BLOOD COMPONENT

45 minit
PLATELET

*within 5 minutes if blood group known
*within 15 minutes if blood group unknown  

FFP 20 – 30 minit
Cryoprecipitate 20 – 30 minit
GSH Covert GXM

20 minit


Piagam Pelanggan Unit Mikrobiologi

Seksyen Bakteriologi Jangkamasa
 A. Kultur

Keputusan awalan (‘preliminary result’) 

 • CSF mikroskopi
 • Cecair peritoneal mikroskopi
1 jam

Keputusan ujian kultur bagi spesimen yang negatif
(Kultur darah dieram maksimum selama 5 hari)

1 - 5 hari
Keputusan ujian kultur dan sensitiviti bagi spesimen yang positif 3 - 4 hari
AFB stain 1 jam
B. Serologi

Keputusan ujian :
*RPR, *TPHA, *ASOT, CSF VDRL, Clostridium difficile toxin
(ujian dijalankan setiap hari)                                                                                           

1 - 2 hari
Keputusan ujian *Immunofluorescence (IF) untuk C.trachomatis 1 - 2 hari

Keputusan ujian *Leptospira antibody, *Legionella antigen, *Brucella antibody, *Borellia antibody,
*Coxiellla antibody *Mycoplasma pneumoniae antibody, *Chlamydia antibody, Rickettsia antibody

1 - 2 hari

C. Seksyen Mikologi

Keputusan ujian kultur
(kultur untuk fungal dieram maksimum selama 14 hari)

3 - 14 hari
Keputusan ujian Cryptococcal Antigen 1 jam

Keputusan ujian *Aspergillus antigen *Histoplasma antibodi,*Candida Antigen

1 - 2 hari

D. Seksyen Virologi

*HBV, *HIV, *HCV,HAV, *Dengue Serology, *Rubella, *CMV, *Rotavirus 1 - 2 hari
*Respiratory Viruses screening, *IF for VZV, HSV 1 - 2 hari

Antibody for *Mumps, *HSV, *EBV, *HTLV, *Parvovirus, *VZV,  *Hantavirus,JE,*Measles,HSV 1, HSV 2.

1 - 2 hari

E. Seksyen Molekular

Keputusan ujian *HIV Viral load, CMV, EBV, HSV 1, HSV 2, Adenovirus,  BK Virus, Neisseria meningitis, Streptococus pneumoniea,
Haemophilus influenza, HCV RNA, HBV DNA, VZV dan *HINI,Influenza A, MERCO Virus, HHV6, Respiratory Virus

1 - 2 hari

F. Seksyen Parasitologi

BFMP/Filaria 1 jam
Stool Oval cyst 1 jam

Microscopy for Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, AchantamoebaE.histolytica, Naeglaria fowleria, Leishmania

1 jam
*Toxoplasma antibody, *Entamoeba histolytica antibody    1 - 2 hari
Keputusan ujian *immunofluorescence (IF) untuk PCP 1 - 2 hari

Keputusan ujian * Stool for Isospora, Cryptosporidium dan Microsporidium

1 hari
G. Immunologi
Rheumatoid factor 1 - 2 hari
Anti Nuclear antibodies screening (ANA) 1 - 2 hari
Anti Nuclear antibodies pattern (ANA) 1 - 2 hari
Double stranded DNA (dsDNA) 1 - 2 hari
Extractable Nuclear Antigen (ENA) 1 - 2 hari

Nota :

 1. Jangkamasa di atas bermula dari waktu spesimen diterima di makmal.
 2. Keputusan ujian serologi untuk bakteriologi dan virologi yang mengambil masa lebih dari 2 hari adalah disebabkan ujian dijalankan secara
  berkelompok (‘batch-testing’) dan beban kerja minima diperlukan bagi kos efektif.
 3. Ujian hanya dijalankan pada hari bekerja.
 4. TAT 2 hari bekerja apabila sampel diterima selepas pukul 3.00 petang

Direktori

Talian Utama   : 03-61454333 

No
Nama
Jawatan
Samb
Email
1 Dr. Sahlawati binti Mustakim Ketua Jabatan Patologi 4236 dr.sahlawati[at]moh.gov.my
2 Dr. Tuan Suhaila Binti Tuan Soh Pakar Patologi (Mikrobiologi) 2130 dr.tuansuhaila[at]moh.gov.my
3 Dr. Adilahtul Bushro Binti Zaini Pakar Patologi (Mikrobiologi) 2140 adilahtul.b[at]moh.gov.my
4 Dr. Nurhanani Binti Ahmad Pakar Patologi (Mikrobiologi) 2149 dr.nurhanani[at]moh.gov.my
5 Dr. Nor Shazwani Binti Abdul Ali Pakar Patologi (Mikrobiologi) - dr.shazwaniali[at]moh.gov.my
6 Dr. Nabila Farina Binti Rosli Pakar Patologi (Mikrobiologi) - drnabilafarina[at]moh.gov.my
7 Dr. Izati binti Mustapa Pakar Patologi (Mikrobiologi) 2149 drnurizati[at]moh.gov.my
8 Dr. Idimaz Hajar binti Jabbari Pakar Patologi (Mikrobiologi) 2162 -
9 Dr. Sarojini Maniam Pakar Perubatan Transfusi 2150 dr.sarojini[at]moh.gov.my
10 Dr. Firdaus Mahsuri Pakar Patologi Hematologi 2118 dr.firdaus[at]moh.gov.my
11 Dr. Syarifah Khairul Atikah Pakar Patologi (Kimia) 2118 dratikah[at]moh.gov.my
12 Dr. Raja Mohd Hazrul Fadzlee Bin Raja Ibrahim Pakar Patologi (Kimia) - -
13 Dr. Nor Khairina Binti Mohamed Kamarudin Pakar Patologi - drkhairina[at]moh.gov.my
14 Dr. Nor Adilah Binti Abdul Rahman Pakar Patologi - dr.noradilah[at]moh.gov.my
15 Dr. Amira Binti Amir Pakar Patologi - -
16 Kaunter Utama - 2121 -
17 Makmal Patologi Kimia - 2120 -
18 Makmal Hematologi - 2116 -
19 Makmal Transfusi - 2154 -
20 MO Blood Bank - 2151 -
21 Makmal Mirobiologi - 2128/2129 -
22 Makmal Parasit - 2127 -
23 Makmal Serologi/Virologi - 2139/2148 -
24 Makmal Molekular - 2131 -
25 Infection Control Unit - 2122 -
26 Bilik Pegawai Perubatan - 2145/2146 -
27 Bilik Pegawai Sains (Mikrobiologi) - 2107/2108 -
28 Bilik Pegawai Sains (Patologi Kimia) - 2109/2110 -
29 Encik Salim / Encik Asri Ketua JTMP 2111 -
30 JTMP Kanan - 2114/2115 -

Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox dengan resolusi minima 1366x768. Juga boleh dilayari pada telefon pintar atau tablet (Responsive Design)

3012320
Pengunjung Hari Ini: 68
Jumlah Pengunjung: 3,012,320
Image