Unit Pendidikan Kesihatan

 KETUA JABATAN

Noorhayati binti Kassim
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5311

 

PENGENALAN

Konsep pendidikan pesakit mula diperkenalkan di hospital-hospital di Malaysia pada Rancangan Malaysia ke Lima (1986-1990) dengan penubuhan Unit Pendidikan Pesakit di 10 buah hospital besar di Malaysia pada tahun 1989.

Tujuan Unit Pendidikan Kesihatan diwujudkan adalah untuk menyediakan perkhidmatan promosi kesihatan dan pendidikan kesihatan bagi menggalakkan perubahan tingkahlaku yang positif di kalangan pesakit, keluarga,orang awam dan kakitangan hospital. Unit ini dianggotai oleh seorang Pegawai Pendidikan Kesihatan (S48) dan seorang Pegawai Pendidikan Kesihatan (S41).

Unit ini turut dibantu oleh anggota sokongan teknikal iaitu seorang Jururawat Terlatih U29 dan seorang Pembantu Perawatan Kesihatan U11 bagi menjalankan perkhidmatan Klinik Berhenti Merokok dan Program Pendidikan Pesakit.

 

1. Mengurus tadbir aktiviti promosi kesihatan dan
    pendidikan pesakit.
2. Melaksanakan hari-hari khas kesihatan. 
3. Menyediakan penerbitan bahan-bahan promosi
    kesihatan dan pendidikan pesakit.
4. Mengurus perkhidmatan klinik berhenti merokok.
5. Mengurus latihan promosi kesihatan kepada
    kakitangan.

BAGI MENGELAKKAN SEBARANG KESULITAN, PELANGGAN KLINIK BERHENTI MEROKOK DIPOHON MENDAFTAR DI LOBI HOSPITAL TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENGHADIRI SESI JANJITEMU YANG TELAH DITETAPKAN.

 1. Pendidikan Pesakit

     Pelanggan akan diberi penerangan dan kaunseling
     tentang penyakit yang dihidapi mengikut tahap dan
     topik yang sesuai bagi membolehkan mereka
     memahami serta menjaga kesihatan dengan
     sewajarnya dalam menjalani kehidupan.

 2. Penerbitan bahan-bahan pendidikan kesihatan

     Unit Pendidikan Kesihatan bertanggungjawab 
     menerbitkan dan mengedarkan bahan- bahan
     pendidikan seperti risalah,poster dan bahan pameran 
     untuk menyokong aktiviti pendidikan pesakit serta
     aktiviti -aktiviti promosi kesihatan yang dilaksanakan
     di Jabatan-Jabatan klinikal hospital dan dipamerkan di
     ruang legar hospital. 

 3. Pelaksanaan Hari-hari Khas Kesihatan

     Melaksanakan sambutan hari-hari khas kesihatan yang
     ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia 

 4. Perkhidmatan Klinik Berhenti Merokok

     Pelanggan Klinik Berhenti Merokok akan memberi
     persetujuan untuk mengikuti sesi penerangan dan
     nasihat individu. Perkhidmatan yang disediakan
     termasuklah:

 • Menyediakan kaunseling individu berhenti merokok
 • Memberikan tips dan panduan berhenti merokok
 • Menjalankan pemeriksaan status kesihatan

 5. Latihan promosi dan pendidikan kesihatan

     Unit Pendidikani Kesihatan juga akan berperanan
     menyediakan bahan-bahan latihan yang berkualiti
     berhubung promosi dan pendidikan kesihatan yang
     dikongsi bersama dengan lain-lain professional
     peringkat hospital.

 
 Unit Pendidikan Kesihatan beroperasi setiap hari pada 
 waktu pejabat (8.00 pagi hingga 5.00 petang). Manakala Klinik
 Berhenti Merokok beroperasi pada ketetapan berikut:

                    Hari : Isnin, Rabu & Khamis
                    Masa : 9.00 pagi – 1.00 petang
                    Tempat : Aras 3, Hospital Serdang
                    Telefon : 03-89455555 ext 5267 

KELAS PENDIDIKAN PESAKIT

Demi memastikan kesihatan pelanggan dan pesakit Hospital Serdang terjaga dan dapat mengurus penyakit mereka dengan lebih baik, Unit Pendidikan Kesihatan dengan kerjasama beberapa Jabatan di Hospital Serdang mengadakan kelas pendidikan pesakit bagi pesakit yang baru didiagnosis dengan penyakit berkaitan gaya hidup seperti diabetes, hipertensi, asma dan renal.

Kelas tersebut dijadualkan seperti berikut:

MODUL

TARIKH

HARI

MASA

TOPIK

HIPERTENSI

MINGGU KEDUA SETIAP BULAN

RABU

9.00 pagi – 12.30 ptg

·         Pengenalan penyakit

·         Pemakanan sihat

·         Ubat-ubatan

·         Senaman

RENAL

MINGGU KETIGA

SETIAP BULAN

ISNIN

9.00 pagi – 12.30 ptg

·         Pengenalan penyakit

·         Pemakanan sihat

·         Ubat-ubatan

·         Sosial Perubatan

ASMA

MINGGU KETIGA SETIAP BULAN

KHAMIS                

9.00 pagi – 12.30 ptg

·         Pengenalan penyakit

·         Pemakanan sihat

·         Ubat-ubatan

DIABETES

MINGGU KEEMPAT

SETIAP BULAN

RABU

9.00 pagi – 12.30 ptg

·         Pengenalan penyakit

·         Pemakanan sihat

·         Ubat-ubatan

·         Senaman

 

Kelas-kelas ini djalankan di Unit Pendidikan Kesihatan, Aras 3, Hospital Serdang.
 

Objektif

 1. Untuk menyediakan pelanggan dengan pengetahuan,
     sikap dan kefahaman yang berkaitan supaya mereka
     boleh menguruskan sendiri masalah penyakit mereka
     daripada menjadi lebih teruk.

2. Memberi bantuan dan sokongan kepada pelanggan
    untuk mencapai tahap kesihatan yang optima.

3. Bekerjasama ke arah mempromosikan cara hidup
    sihat melalui penyebaran maklumat kesihatan
    kepada pelanggan.

 

Visi

Unit Pendidikan Kesihatan akan beroperasi sebagai satu unit yang memberi dan menyampaikan perkhidmatan serta maklumat yang berkesan dalam bidang pendidikan pesakit, dengan berfokus kepada perubahan tingkahlaku kesihatan yang positif serta mempromosikan cara hidup sihat kepada masyarakat berdasarkan program dan polisi Kementerian Kesihatan Malaysia.

Misi

Menyediakan perkhidmatan dan maklumat pendidikan kesihatan yang berkualiti, cekap, efisien dan berkesan untuk memberi kesedaran dan meningkatkan pengetahuan kepada pelanggan.

Piagam Pelanggan

Kami berjanji:

 1. Sentiasa memberi perkhidmatan yang cepat, cekap dan tepat serta mesra kepada pelanggan pada hari-hari bekerja.
 2. Memastikan setiap permohonan pelanggan yang diterima dipenuhi mengikut kehendak pelanggan dalam tempoh 3-5 hari bekerja.
 3. Memberi maklumbalas pelanggan dalam tempoh 24 jam selepas permohonan diterima.
 4. Memastikan semua kelas pendidikan pesakit dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pendidikan Pesakit.
 5. Menerbit, mencetak dan mengedarkan bahan-bahan pendidikan kesihatan mengikut keperluan pelanggan dari masa ke semasa.
 6. Memberi informasi kesihatan yang cepat, tepat dan terkini.
 7. Memberi kemahiran yang relevan berdasarkan penyakit yang tertentu ke arah perubahan tingkahlaku kesihatan yang positif.

 

 • Last Modified: 18 May 2023.