Unit Sumber Manusia & Latihan

KETUA JABATAN

Kosong
@moh.gov.my

1432

 

PENGENALAN

Unit Sumber Manusia adalah sebuah unit dibawah Bahagian Pengurusan Hospital Serdang. Unit diketuai oleh seorang Pegawai Tadbir dan Diplomatik M41 dan dengan dibantu oleh seorang Pembantu Tadbir N27, dua orang Pembantu Tadbir N22, 14 orang Pembantu Tadbir 17 dan 4 Pembantu Am.

Unit ini mengurus pelbagai skop perkhidmatan kakitangan dari lantikan baru sehingga kakitangan tersebut bersara. Selain itu unit ini juga bertanggungjawab dalam urusan latihan kepada kakitangan termasuk latihan dalam perkhidmatan serta kursus-kursus diperingkat hospital.

 

  • Pengesahan Lantikan dan Perkhidmatan, Taraf Berpencen
  • Reten Perjawatan dan Anggaran Belanjawan Mengurus ABM
  • Penyediaan Kew 8 untuk pembayaran Gaji dan Elaun, Pergerakan Gaji Tahunan
  • Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)
  • Urusan Tindakan Tatatertib, Pengisytiharan Harta
  • Urusan Persaraan
  • Latihan & Kursus Dalam Perkhidmatan
  • Perletakan & Pelepasan Jawatan
 

Objektif

 

Visi

Memberikan perkhidmatan sokongan yang terbaik dakam semua bidang pengurusan kearah merialisasikan visi Hospital Serdang.

Misi

Bahagian Pengurusan Hospital Serdang berusaha memberikan Khidmat Sokongan yang berkualiti supaya semua program di Hospital Serdang dapat dilaksanakan dengan cemerlang.

Piagam Pelanggan

 Perkhidmatan sokongan kepada bahagian-bahagian lain dalam semua perkara yang berkaitan dengan pengurusan personel, perjawatan dan perkhidmatan. Menjadi sumber rujukan kepada semua jabatan / bahagian di Hospital Serdang kepada apa-apa masalah berkaitan perkhidmatan, perjawatan dan pengurusan personel.

 

  • Last Modified: 05 December 2023.