Pilihan Bahasa

Lain-lain Informasi

  1. Jabatan Oftalmologi hospital Selayang juga terlibat secara langsung dalam menyediakan perkhidmatan pesakit luar untuk Hospital Orang Asli Gombak. Ianya dijangka bermula pada bulan Julai 2013 dan juga akan bekerjsama dengan lain-lain hospital di Selangor dan Wilayah Persekutuan

  2. Jabatan Oftalmologi H. Selayang juga merupakan pusat latihan untuk pegawai perubatan lepasan ijazah ( Master in Ophthalmology) bagi Universiti di Malaysia ( U. Kebangsaan Malaysia, Uni. Sains Malaysia dan Uni. Malaya)

  3. Jabatan juga aktif melibatkan diri dalam kajian-kajian dan telah berjaya mendapat penerbitan jurnal.

  4. Jabatan Oftalmologi juga menjadi pusat latihan untuk pelajar pos basik oftalmik ( 6 bulan)

  5. Jabatan juga mengendalikan kursus Diabetik Retinopathy Workshop setiap tahun dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Dan juga mengadakan latihan sangkut selama 2 minggu untuk penggunaan Fundus kamera bagi saringan Diabetik Retinopati.