Pilihan Bahasa

Perkhidmatan subspecialty yang disediakan :

1. Pusat Rujukan Tertiari:

a. Vitreoretina – juga merupakan pusat latihan untuk kepakaran (fellowship)
b. Medikal Retina dan Uveitis- merupakan satu-satu pusat rujukan untuk Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Juga merupakan pusat latihan kepakaran ( Fellowship) dan sering menerima pakar untuk latihan sangkut jangka pendek . Pakar-pakar juga menjalankan lawatan klinikal untuk Hospital-hospital di Malaysia mengikut ketetapan yang dilakukan secara berkala.

Hospital Selayang menyediakan peralatan pemeriksaan yang canggih dan terkini. Unit Medikal Retina dan Uveitis juga terpilih untuk terlibat dalam kajian global yang melibatkan lain-lain Negara di seluruh dunia.( Luminous Study & PCV study)


2. Pusat Rujukan Sekunder

a. Glaucoma- mengadakan latihan untuk pakar dalam latihan fellowship
b. Oculoplasty- juga member perkhidmatan bersama dalam pembedahan dengan unit maxillofacial dan neurosurgery untuk kes-kes yang memerlukan perkhidmatan bersama.
c. Paediatric Ophthalmology and Strabismus- menyediakan latihan untuk pakar dalam latihan fellowship.

3. General Ophthalmology

Merupakan perkhidmatan utama dan menyediakan pembedahan katarak dan lain-lain perkhidmatan am yang lain. Hospital Selayang juga telah berjaya menyediakan Pusat Pembedahan Katarak MAIWP- H. Selayang dibawah strategi Lautan Biru ( Blue Ocean strategy) antara: Majlis Agama Islam W.Persekutuan dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Ianya telah beroperasi semenjak December 2012 dan mampu melakukan 30 kes katarak sehari.Walaubagaimana pun ianya masih dalam peringkat awal operasi dan akan membantu mengurangkan waktu menunggu pembedahan katarak . Pusat Pembedahan katarak ini dijayakan bersama oleh Pakar-pakar dari Hospital-hospital sekitar Selangor (Ampang, Serdang, Sg Buloh) dan juga Hospital Putrajaya dan H. Kuala Lumpur.