Pilihan Bahasa

Visi, Misi, Piagam Pelanggan, Objektif

Visi
Kecemerlangan dalam perkhidmatan penjagaan mata

Misi

Kami komited bagi:

  1. Memberikan perkhidmatan oftalmologi berkualiti
  2. Latihan berterusan kepada semua staf agar dapat merealisasikan visi kami
  3. Promosi kesihatan mata, pencegahan kebutaan dari punca yang dapat dielakkan, rehabilitasi visual, dengan penekanan terhadap penglibatan setiap individu dalam proses penjagaan
  4. Berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang corak penyakit mata tempatan bagi membolehkan strategi penjagaan kesihatan yang berkaitan lebih berkesan sewaktu perancangan dan penilaian

Piagam Pelanggan

1. Pesakit akan diberi perkhidmatan yang mesra
2. Pesakit akan dilayan dengan cepat
3. Pesakit akan diberi perkhidmatan yang berkualiti
4. Pesakit akan diberi maklumat tentang penyakitnya
5. Pesakit akan diberi hak untuk mengurus rawatannya
6. Kerahsiaan pesakit akan dipastikan

Objektif

  1. Menyediakan perkhidmatan klinikal yang cemerlang dalam suasana yang mesra pesakit, sentiasa berusaha untuk mengoptimumkan keselesaan pesakit
  2. Memainkan peranan aktif dalam pembangunan profesional berterusan kakitangan terlibat dalam penjagaan mata melalui program pendidikan perubatan berterusan setempat
  3. Memainkan peranan kepimpinan dalam menetapkan piawaian amalan klinikal
  4. Mengambil bahagian dalam klinik dan sistem penyelidikan kesihatan dengan melibatkan pengumpulan data berterusan klinikal