Pilihan Bahasa

Misi, Visi & Objektif

Misi

  1. Memberi perkhidmatan endokrin yang komprehensif, berkualiti, cekap, tepat dan selamat.
  2. Mempertingkatkan pembangunan kompetensi, pengetahuan dan kemahiran warga kerja yang berprofesional dan kompeten, berdisiplin dan beretika, berintegriti, inovatif dan kreatif.

VISI

Menjana sebuah pasukan perubatan yang efisyen dan berdedikasi yang sentiasa mempertingkatkan mutu perkhidmatan ke arah penampilan sebagai pusat kecemerlangan dalam perkhidmatan endokrin.

OBJEKTIF

  1. Memastikan perkhidmatan yang diberi oleh warga kerja dilaksanakan secara professional, cekap dan berkualiti sepanjang masa mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.
  2. Menyediakan dan memperkukuhkan program latihan secara berterusan dan berkesan kepada anggota di bawah jagaan bagi melahirkan kakitangan yang cekap dalam melaksanakan tugas.
  3. Memperkukuh budaya penyelidikan ke arah peningkatan kualiti sistem jagaan kesihatan.