Pilihan Bahasa

Latar Belakang Unit Endokrin

Perkhidmatan Endokrinologi bermula di Hospital Selayang sejak tahun 2010 dan kini anggota-anggotanya terdiri daripada dua orang Pakar Perunding Endokrinologi, dua orang pegawai perubatan secara berkala, seorang jururawat diabetic terlatih dan seorang jururawat masyarakat. Selain itu, Unit Endokrin juga merupakan tempat latihan subkepakaraan endokrinologi untuk Pegawai Pakar Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia.