Pilihan Bahasa

Misi, Visi & Objektif

MISI

Kami akan sedaya upaya memastikan setiap pelanggan yang berurusan dengan kami mencapai tahap penyembuhan yang maksima,mengalami kesakitan yang minima dan sekurang-kurangnya berasa selesa dengan perkhidmatan yang kami beri.

 VISI

Menjadi sebuah jabatan yang memberi perkhidmatan dengan cekap dan berkesan ,sentiasa mementingkan keselesaan pelanggan,sejajar dengan penggunaan sistem berteknologi maklumat.

 Objektif

1. Memberi perkhidmatan dan rawatan pesakit secara profesional dan berkesan,merangkumi diagnosa, perubatan dan pemulihan serta berorientasikan sistem teknologi maklumat.

2. Membantu pelanggan mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan agar beliau dapat menjalani kehidupan yang produktif dari segi sosial dan ekonomi,

3. Meninggikan daya pengeluaran dan meyelamai nilai-nilai etika kerja yang lebih berkesan kepada semua kategori anggota.

4. Berkerjasama dengan mana-mana badan yang berminat untuk memberi pengetahuan berkenaan kesihatan.