Pilihan Bahasa

Pengenalan

Peranan yang dimainkan oleh jabatan ini adalah amat penting dan besar dalam memastikan rawatan berkualiti dan menyeluruh kepada pesakit-pesakit di hospital ini, di samping terlibat dalam melahirkan doktor-doktor pakar yang berwibawa. Jabatan ini terdiri daripada empat unit utama iaitu Perubatan Am, Reumatologi, Endokrinologi dan Geriatrik. Selain itu, Fakulti Perubatan UiTM turut serta membantu memberi perkhidmatan dalam bidang kardiologi dan respiratori.
Jabatan ini dikendalikan oleh Pakar Rheumatologi, Pakar Endokrinologi, Pakar Perubatan Am, Pakar Geriatrik,Pakar yang menjalani latihan Rheumatologi, dan Pakar dalam pewartaan serta 17 pegawai perubatan dan pegawai-pegawai perubatan siswazah. Pada masa yang sama , beberapa pakar perunding, pakar perubatan dan pegawai perubatan sarjana dari UiTM juga membantu dalam menjalankan perkhidmatan yang diberikan. Dua orang pakar klinikal Reumatologi juga sedang menjalani latihan di Australia dan United Kingdom selama satu tahun pada tahun 2012.
Wad-wad di bawah jagaan jabatan ini adalah wad 9C (perempuan), 9D (lelaki), 10C (Wad Jangkitan), 5D (Kardiologi) dan unit rawatan rapi jantung (CCU) dan 10 B (Reumatologi) . Pesakit-pesakit Perubatan Am di unit rawatan rapi (ICU), wad 9A dan 9B (kelas pertama), serta pesakit-pesakit dari jabatan lain yang mempunyai masalah perubatan juga dirawat oleh doktor-doktor jabatan ini.