Pilihan Bahasa

Visi, Misi & Objektif

2.1 Visi

Membantu anggota masyarakat mencapai dan mengekalkan kesihatan yang optimum

2.2 Misi

Memberi perkhidmatan yang mesra, penyayang dan komprehensif yang sesuai, berinovatif, berkesan dan kos efektif

2.3 Objektif

2.3.1 Menerima dan merawat rujukan kes kes pergigian pediatrik untuk rawatan sekunder di hospital

2.3.2 Mengendalikan kes kes oral- maksilofacial dan anomaly kegigian bersama Pakar pakar Orthodontik dan Pakar Bedah Maxilofasial

2.3.3 Menjadi pusat latihan untuk anggota pergigian yang sedang melanjutkan pengajian dalam bidang pergigian

2.3.4 Menjalankan kajian sebagai sumbangan untuk meningkatkan pengetahuan dalam sesuatu bidang pergigian dan perubatan.