Pilihan Bahasa

Piagam Pelanggan

1. Menyelenggara sistem aplikasi HIS bagi mencapai 99% availability .
2. Memastikan keselamatan sistem aplikasi, rangkaian dan data sentiasa terjamin.
3. Memastikan laman web rasmi Hospital Selayang sentiasa dikemaskini dan boleh dicapai sepanjang masa.
4. Memastikan akaun-akaun pengguna diwujudkan dalam tempoh 3 - 5 hari bekerja selepas permohonan diterima.
5. Menyelesaikan aduan pengguna berdasarkan SLA yang telah ditetapkan di dalam kontrak Pengoperasian dan Penyelenggaraan :
a) Severity 1 : 6 jam
b) Severity 2 : 3 hari
c) Severity 3 : 7 hari
6. Menyediakan latihan penggunaan sistem kepada staf baru dalam tempoh sebulan selepas melapor diri.
7. Memastikan permohonan keperluan infrastruktur ICT baharu yang dipohon oleh pengguna disediakan dalam tempoh seminggu selepas semua keperluan berkaitan disediakan.

 

IT1 IT2 IT3