Pilihan Bahasa

Perkhidmatan Yang Diberikan

Pada tahun 2012 juga perkhidmatan Pemulihan Carakerja telah mula dikembangkan ke perkhidmatan Paliatif. Perkhidmatan Disiplin lain juga diteruskan. Perkhidmatan Pemulihan Carakerja di hospital Selayang meliputi rawatan seperti berikut:

 1. Aktiviti Remedial –bagi meningkatkan / mengekalkan fungsi fizikal, julat sendi dan fungsi kognitif
 2. 'Splinting'
 3. 'Pressure Garment / Burn / Hyperthropic Scar Management'
 4. Latihan dalam Aktiviti Kehidupan Seharian (ADL)
 5. Alat bantuan / adaptasi peralatan
 6. Terapi relaksasi / pengendalian
 7. Latihan dalam 'Work Hardening'
 8. Penilaian Pra-memandu
 9. Penilaian / Latihan Kerusi Roda
 10. 'Home Management'
 11. 'Behavior Modification'
 12. 'Social Therapy'
 13. Lawatan – ke rumah, sekolah / tempat kerja.