Pilihan Bahasa

Misi

1. Menyediakan Hospital Selayang dengan struktur organisasi yang sesuai, efektif dan penggunaan sumber manusia yang optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran, selaras dengan arahan Kementerian Kesihatan Malaysia/ Jabatan Kesihatan Negeri Selangor yang berkuatkuasa

2. Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dan bermutu, berintegriti, efisyen, efektif dengan mengutamakan pelanggan

3. Membudayakan nilai-nilai kerja yang positif seperti penyayang, profesional, dan kerja berpasukan di dalam memberikan perkhidmatan

4. Menggunakan teknologi terkini bagi meningkatkan perkhidmatan yang lebih cekap, inovatif dan beretika