Pilihan Bahasa

Latar Belakang

Unit Sumber Manusia merupakan salah sebuah unit di bawah Bahagian Pengurusan Hospital Selayang, berperanan menguruskan sebahagian besar operasi pengurusan dan pembangunan sumber manusia seperti perlantikan, penamatan, kenaikan pangkat, cuti dan elaun, prestasi dan tatatertib serta kompetensi anggota bagi melahirkan anggota yang berkualiti dan produktif.

Unit yang bertempat di Aras 3 ini diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah (Pengurusan) dan dibantu oleh seorang Penolong Pengarah (Sumber Manusia) serta tiga (3) orang Pembantu Tadbir Kanan, 17 orang Pembantu Tadbir dan dua (2) orang Pembantu Operasi.