Pilihan Bahasa

Misi, Visi & Objektif

Misi
Memberi perkhidmatan pengurusan aduan awam, media dan lawatan sosial dan korporat yang efisyen dan berkesan

Visi
Menjadi penghubung antara orang awam dengan organisasi bagi memastikan pelanggan menerima mesej dan maklumat yang betul

Objektif
Membantu orang awam mendapatkan penjelasan yang betul mengenai prosedur dan perkhidmatan di Hospital Selayang