Pilihan Bahasa

Visi, Misi & Objektif

Visi

Visi Hospital Selayang dijadikan sasaran perkhidmatan iaitu:-
Ke arah institusi perubatan terbilang di dunia.


Misi

Sekretariat Kualiti menggunapakai misi Hospital Selayang dalam memberi perkhidmatan.

  • Mempertingkat sistem penyampaian perkhidmatan secara komprehensif, efisien dan efektif, selamat dan berkualiti, mesra dan penyayang.
  •  Mempertingkat pembangunan warga kerja yang profesional dan kompeten, berpengetahuan dan berkemahiran, berdisiplin dan beretika, berintegriti, inovatif dan kreatif.
  • Mempertingkat kerjasama dan jaringan mempromosi kesihatan.

Objektif

  • Memperkukuh dan mematuhi piawaian kebangsaan dan antarabangsa sistem jagaan kesihatan.
  •  Memperkukuh program pembangunan profesional dan pendidikan berterusan.
  • Memperkukuh budaya penyelidikan ke arah peningkatan kualiti sistem jagaan kesihatan.
  • Memperkukuh persekitaran penempatan sejahtera.