Pilihan Bahasa

Apakah Objektif Penubuhan SDH?

  • Menyediakan pendidikan yang formal dan berstruktur di dalam persekitaran yangkondusif secara santai (fun learning) bagi murid yang sedang dirawat di hospital.
  • Menyediakan pendidikan di hospital bagi murid yang sakit melalui pelbagai pendekatan sebagai satu bentuk terapi.
  • Menyediakan pendidikan kepada semua peringkat umur persekolahan tanpa mengira batasan tempat dan keadaan.
  • Menyokong dan memberi rangsangan kepada murid untuk meneruskan pembelajaran supaya tidak tercicir di dalam pelajaran.