Pilihan Bahasa

Servis & Lokasi

Servis Yang Ditawarkan

 

1.Rawatan pesakit luar (tidak kritikal).

2.Pemeriksaan kesihatan

-wargakerja berumur 40 tahun keatas setiap tahun,

-wargakerja yang melapur diri,kenaikan pangkat atau melanjutkan pelajaran.

3.Program immunisasi hepatitis B

4.Program saringan TB bagi wargakerja yang berisiko.

5.Kecederaan oleh alatan tajam

6.Kecederaan di tempat kerja

 

Lokasi

Klinik Pakar Aras 3 -berdekatan dengan Klinik Dada

Research Center

Pengenalan

Perkhidmatan kesihatan kepada wargakerja Hospital Selayang-suami/isteri dan anak-anak

berumur kurang dari 18 tahun.

Berumur  lebih dari 21 tahun yang masih menuntut (diperingkat pengajian tinggi).

Misi, Visi & Objektif

MISI

Kami akan sedaya upaya memastikan setiap pelanggan yang berurusan dengan kami mencapai tahap penyembuhan yang maksima,mengalami kesakitan yang minima dan sekurang-kurangnya berasa selesa dengan perkhidmatan yang kami beri.

VISI

Menjadi sebuah jabatan yang memberi perkhidmatan dengan cekap dan berkesan ,sentiasa mementingkan keselesaan pelanggan,sejajar dengan penggunaan sistem berteknologi maklumat.

Objektif

1.     Memberi perkhidmatan dan rawatan pesakit secara profesional dan berkesan,merangkumi diagnosa, perubatan dan pemulihan serta  berorientasikan sistem teknologi maklumat.

2.      Membantu pelanggan mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan agar beliau dapat menjalani kehidupan yang produktif dari segi sosial dan ekonomi,

3.      Meninggikan daya pengeluaran dan meyelamai nilai-nilai etika kerja yang lebih berkesan kepada semua kategori anggota.

4.      Berkerjasama dengan mana-mana badan yang berminat untuk memberi pengetahuan berkenaan kesihatan.