Pilihan Bahasa

Visi, Misi & Objektif

Visi

Visi Hospital Selayang dijadikan sasaran perkhidmatan iaitu

Menjadi sebuah hospital terbilang di peringkat antarabangsa yang memberi perkhidmatan perawatan perubatan yang profesional, berkualiti dan mesra pelanggan berlandaskan Teknologi Maklumat


Misi

Sekretariat Kualiti menggunapakai misi Hospital Selayang dalam memberi perkhidmatan.

  • Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi, selamat, efisyen, efektif dengan mengutamakan pelanggan.
  • Berkerjasama dengan masyarakat untuk mempromosi penjagaan kesihatan.
  • Komited untuk membangunkan tenaga kerja yang beretika, cekap dan berdisiplin.
  • Membentuk organisasi yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovatif, telus dan amanah.


Objektif

  • Merancang, menyelaras, memantau dan menilai perlaksanaan aktiviti pengurusan kualiti Hospital Selayang sepertimana yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia serta Jabatan Kesihatan Negeri Selangor.
  • Menjadi pusat rujukan untuk semua anggota Hospital Selayang untuk dapatkan bahan-bahan rujukan terutama berkaitan dengan garis panduan untuk sesuatu penyakit, MS ISO 9001:2008, Akreditasi dan lain-lain.