A- A A+
A A

faqhubungimaklumbalaspeta

Bahagian Keselamatan

 

Misi

Bahagian Keselamatan tekad dalam memberikan perkhidmatan pengurusan keselamatan perlindungan terhadap pihak HSAS secara menyeluruh selaras dengan keperluan perkhidmatan.

Visi

Membudayakan persekitaran kerja yang selamat dan sejahtera di HSAS serta bebas daripada segala bentuk ancaman dan bahaya.

OBJEKTIF

  • Mentadbir-urus, menyelaras dan melaksanakan sistem kawalan keselamatan perlindungan di HSAS secara menyeluruh.
  • Memberi khidmat nasihat, memantau dan menguatkuasakan undang-undang, peraturan serta arahan-arahan mengenai keselamatan perlindungan kepada jabatan di bawah HSAS.