A- A A+
A A

faqhubungimaklumbalaspeta

Pautan (Link) Laporan-Laporan Teknikal Penilaian Teknologi Kesihatan Dan Garis Panduan Amalan Klinikal

 

Pihak Cawangan Penilaian Teknologi Kesihatan (CPTK) bertanggungjawab membuat penilaian ke atas teknologi termasuk rawatan pesakit berdasarkan bukti saintifik (Evidence-Based).  Ini demi memastikan teknologi yang digunakan di fasiliti awam berkenaan selamat dan kos efektif.

Laporan-laporan penilaian ini termasuk garis panduan amalan klinikal (CPG, Clinical Practice Guidelines), penilaian teknologi kesihatan (HTA, Health Technology Assessment), kajian teknologi kesihatan (TR, Technology Review), Horizon Scanning (HS) dan yang terkini COVID-19 Rapid Evidence Review.

Berikut dilampirkan pautan (Link) yang berkaitan :