Jika anda telah diberi tarikh temujanji, sila bawa bersama dokumen-dokumen berikut:

1. Surat Rujukan daripada doktor (kerajaan / swasta)

2. Kad Pengenalan / Surat Beranak / Passport

3. Surat Jaminan (GL) (bagi kakitangan awam yang tidak berdaftar dengan e-GL)

4. Salinan Kad Pesara (Jika anda seorang pesara)

5. Surat Sekolah (Sehingga tingkatan 6 sahaja)

6. Wang cagaran secukupnya

 UnitRekod2