GARIS PANDUAN PELAWAT DAN PENJAGA 

PENJAGA  PELAWAT 
 1. Hanya satu penjaga dibenarkan  1. Hanya dua pelawat dibenarkan pada satu-satu masa tertakluk kepada keadaan semasa wad
 2. Berumur 12 tahun ke atas, bukan kumpulan berisiko tingi dan telah lengkap vaksinasi  2. Kanak-kanak di bawah 12 tahun tidak dibenarkan masuk.
 3. Perlu mengisi borang pengisytiharan Covid-19 dan borang persetujuan dan pemahaman risiko jangkitan COVID-19. Jugaperlu membuat ujian RTK bagi setiap penjaga.  3. Mematuhi prosedur operasi standard (SOP) dan alat pelindung PPE yang telah disyorkan
 4. Mematuhi prosedur operasi standard (SOP) dan alat pelindung PPE yang telah disyorkan  4. Kelonggaran masa melawat atas kebenaran Pakar Perubatan,Pegawai Perubatan atau Ketua Jururawat yang menjaga, mengikut keperluan dan keadaan pesakit.