Dasar Kualiti

HKKB sentiasa komited untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan yang cekap, berkualiti dan mesra pelanggan. HKKB juga sentiasa berusaha untuk memenuhi kehendak pelanggan dan melaksanakan penambahbaikan yang berterusan bagi meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti dari masa ke semasa secara profesional.