Visi & Misi KKM

Objektif

Untuk membantu seseorang individu untuk mencapai dan mengekalkan satu taraf kesihatan bagi membolehkannya menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif

Ini boleh dicapai dengan menyediakan perkhidmatan bercorak penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang cekap, sesuai dan berkesan dengan memberi penekanan kepada golongan-golongan yang kurang bernasib baik. 

Visi dan Misi

Visi

Negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik.

 

Misi

Misi Kementerian Kesihatan adalah untuk menerajui dan berusaha bersama-sama:


 1. i. untuk memudahkan dan membolehkan rakyat:
 • mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
 • menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga
 • mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka
 1. ii. untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu:
 • mengutamakan pelanggan
 • saksama
 • tidak membebankan
 • cekap
 • wajar mengikut teknologi
 • boleh disesuaikan mengikut persekitaran
 • inovatif

iii. dengan menekankan:

 • sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan
 • sifat menghormati maruah insan
 • penglibatan masyarakat

Cetak Emel

Hospital Banting
Jalan Sultan Alam Shah, 42700
Banting, Selangorqr code

Tel: +603 3187 1333
Faks: +603 3181 8834
Emel: pengurusanhospitalbanting@moh.gov.my