OBJEKTIF

MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN RAWATAN PERUBATAN, DIAGNOSTIK DAN REHABILITASI YANG EFISIEN, EFEKTIF, KOMPREHENSIF, KONDUSIF DAN KONSISTEN KE ARAH MENINGKATKAN TARAF KESIHATAN RAKYAT.

Cetak Emel

Hospital Banting
Jalan Sultan Alam Shah, 42700
Banting, Selangorqr code

Tel: +603 3187 1333
Faks: +603 3181 8834
Emel: pengurusanhospitalbanting@moh.gov.my